М    О   Т    И    В    И

 

към присъдата по НОХД №13/2019 г. по описа на Районен съд Провадия – четвърти наказателен състав.

 

 

          Районна прокуратура Провадия е внесла в Районен съд Провадия обвинителен акт срещу Д.Г.Д. роден на ***г***, ЕГН:********** *** за извършен от него престъпление наказуемо по чл. 196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ и б.“б“ от НК.

Предявеното против подсъдимия обвинение е затова, че на неустановена дата в периода от 21.08.2018г. до 29.08.2018г. в гр.Провадия, обл.Варна при условията на опасен рецидив отнел чужди движими вещи - газов пистолет марка „BLOW MINI MOD 2003“, калибър 8мм. с №6-275522 на стойност 19.50 лв. , 5 бр. газови патрони на стойност 8.00 лв. и сумата от 120 лв. всичко на обща стойност 147.50 лева от владението на А.М.А., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

В съдебно заседание, с оглед събраните по делото доказателства, представителя на ПРП поддържа обвинението спрямо подсъдимия Д.Д.. Предлага на същия да бъде наложено наказание при условията на чл.58А от НК, а именно лишаване от свобода в минимален размер, което подсъдимия да изтърпи при строг режим в затвор.   Защитника на подсъдимия адв.Г.А.,*** заявява признаване на фактите от обстоятелствената част на обвинителния акт от страна на подзащитния й и моли разглеждане на делото  да се проведе при условията на глава ХХVII от НПК – „Съкратено съдебно следствие в производство пред първата инстанция „.

Подсъдимия след запознаване с правата му по чл.371 от НПК в съдебно заседание заявява, че признава изложението в обстоятелствената част на обвинителния акт факти, признава се за виновен, не желае събирането на нови доказателства, предвид и на което производството по делото е протекло в условията на т.2 на чл.371 от НПК.

В пледоарията си по същество защитника на подсъдимия моли за минимално наказание.

         От фактическа страна съдът счита за установена следната фактическа обстановка:

Свидетеля А.М.А. живеел със съпругата си в двуетажна къща, находяща се в гр.Провадия, обл.Варна, ул. ***.На първия етаж имало стая и кухня, а на втория етаж имало три стаи.В стаята на първия етаж имало малка масичка, върху която имало поставен телевизор.Под плота на тази масичка имало поставено перде, което закривало малка полица, намираща се под плота на масичката.Върху тази полица в черна кутия увита във вестник св.А. бил оставил газов пистолет марка „BLOW MINI MOD 2003“, калибър 8мм. с №6-275522 на стойност 19.50 лв., 5 бр. газови патрони в пълнителя, ведно с документи за същия.Пистолетът бил закупен от св.А. на 30.07.2007г. / л.52 от ДП/ от оръжеен магазин на „Арес-к“ЕООД в гр.Провадия.На втория етаж имало две стаи, и след като се преминело през тях се влизало в трета стая.Срещу входната врата на тази стая имало шкаф, в най-горното чекмедже на същия, в черен портфейл св.А. държал сумата от 120 лв.Щом излизал от дома си, св.А. заключвал със сюрме /резе/ от вътрешната страна само външната входна врата към двора, но не заключвал входната врата на къщата.

Подсъдимия Д.Г.Д. *** с приятелката си св.Бедиха Ибрямова.Подсъдимия Д. бил многократно осъждан за престъпления против собствеността.Последната присъда / споразумение по НОХД №874/2017г. на PC-Търговище, влязло в сила на 21.09.2017г., за извършено престъпление по чл.196 ал.1 т.1,вр.чл.194 ал.1 от НК / подс.Д. изтърпял в затвора в гр.Троян и бил освободен на 21.08.2018г.

Подс.Д. разбрал от познати, че в гр.Провадия имало работа за пастир и решил да отиде до града.На неустановена дата в периода от 21.08.2018г. до 29.08.2018г. подс.Д. с влак от гр.К. отишъл в гр.Провадия.Разходил се из града, провел разговори с няколко души и разбрал, че нямало работа за пастир.Около обяд, на неустановена дата в периода от 21.08.2018г. до 29.08.2018г., подс.Д. отишъл до къщата на св.А. и започнал да вика, но никой не му отговорил.Тогава подс.Д. решил да влезе в къщата, да вземе нещо от къщата, да го продаде, за да изкара някой лев и да се върне в с.С. М., общ.Нови пазар, обл.Шумен. Подс.Д. влязъл през дървената врата, която не била заключена, в двора на къщата.След това проникнал през незаключена, остъклена, желязна врата в стаята на първия етаж. Подс.Д. видял, че в къщата нямало никой. В стаята имало две легла.Подсъдимият потърсил под одеалата пари, но не намерил.Подс.Д. видял,че в стаята имало малка масичка, върху която имало поставен телевизор. Вдигнал пердето под масичката и видял увита във вестник черна кутия. Развил вестника, отворил кутията и видял, че в нея имало газов пистолет марка „BLOW MINI MOD 2003“, калибър 8мм. с №6-275522 с 5 бр. газови патрони в пълнителя, ведно с документи за същия. Подсъдимият взел пистолета и документите и се качил на втория етаж.Там влязъл в стаята, където бил шкафа, отворил горното чекмедже и видял, че в черно портмоне имало сумата от 120 лв. Взел гореописана сума, след което излязъл от къщата на св.А.. Подс.Д. отишъл до гарата в гр.Провадия и с влак се прибрал в с.С. М., общ.Нови пазар, обл.Шумен.

Подсъдимият прибрал пистолета в стаята, където спял и на никого не казал за него.След известно време в дома му отишъл брата на св.Ибрямова, който се казвал Сали.Той носел в себе си коса и поискал от подс.Д. сумата от 200 лева, за това, че му бил гледал децата, докато бил в затвора.Малко след това при тях отишъл и другия брат на св.Ибрямова, на име Хасан, който носил нож.Подсъдимият се уплашил, влязъл в стаята взел пистолета, излязъл и го насочил към С..Тогава св.И. видяла за първи път пистолета и го взела от ръцете на подс.Д..В последствие св.И. продала пистолета на св.Г. Н. за сумата от 50 лева.С протокол за доброволно предаване от 04.09.2018г. св.Ненков предал на служител от РУ-Нови пазар : 1 бр. газов пистолет марка „BLOW MINI MOD 2003“, калибър 8мм. с №6-275522 и 3 бр. боеприпаси / л.21 от ДП/.За престъпление по чл.339 ал.1 от НК в РУ-Нови пазар е образувано ДП №431/2018г. пр.1043/2018г. по описа на РП-Нови пазар.Копие от ДП №431/2018г. по описа на РУ-Нови пазар е приложено към горепосоченото досъдебно производство.

На 29.08.2018г. св.А. установил,че от къщата му липсват - газов пистолет марка „ BLOW MINI MOD 2003“, калибър 8мм. с №6-275522 , 5 бр. газови патрони и сумата от 120 лв. и подал сигнал в РУ-Провадия.Било започнато горепосоченото досъдебно производство.

Видно от заключението на изготвената по досъдебното производство съдебно оценителна експертиза /л.54 от ДП/ общата стойност на инкриминираните вещи възлиза на 147.50 лева.

Квалификацията на деянието по чл.196 ал.1 т.1 от НК се обуславя от обстоятелството, че подс.Д. извършва същото в условията на опасен рецидив.

Видно от приложената справка за съдимост: със споразумение по НОХД №351/2015 г. на PC-Девня, влязло в сила на 15.02.2016 г., за извършено престъпление по чл.196, ал. 1, т. 2,вр.чл.194 ал.1,вр.чл.26 ал.1 от НК, на подс.Д. е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 година и 10 месеца; със споразумение по НОХД №874/2017г. на PC-Търговище, влязло в сила на 21.09.2017г.,за извършено престъпление по чл.196 ал.1 т.1, вр.чл.194 ал.1 от НК на подс.Д. е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 година и 2 месеца.Сроковете по чл.30 ал. 1 от НК не са изтекли към момента на осъществяване на инкриминираното деяние.         

          Подсъдимия до настоящия момент е осъждан многократно за тежки умишлени престъпления против собствеността, част от които наказания „лишаване от свобода“ е търпял ефективно, поради което настоящото му деяние е извършено при условията на опасен рецидив в хипотезата на чл.29, ал.1, б.“а“ и б.“б“ от НК.

          Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства - самопризнанията на подсъдимия в съдебно заседание дадени при условията на чл.371 от НПК и събраните на досъдебното производство доказателства – обяснения на обвиняем, свидетелски показания, съдебно – оценителна         експертиза и справка за съдимост.

Съдът приема горепосочените доказателства, от които безспорно се установява авторството, времето и механизма на извършване на престъплението, които са без противоречиви, взаимно допълващи се и създадоха в съда убеждение за достоверност.        

Гореизложените установени обстоятелства водят до следните правни изводи:

След преценка на всички доказателства по делото съобразно разпоредбата на чл.14 от НПК -поотделно и в тяхната съвкупност съдът намери, че подсъдимия е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ и б.“б“ от НК, а именно на неустановена дата в периода от 21.08.2018г. до 29.08.2018г. в гр.Провадия, обл.Варна при условията на опасен рецидив отнел чужди движими вещи - газов пистолет марка „BLOW MINI MOD 2003“, калибър 8мм. с №6-275522 на стойност 19.50 лв. , 5 бр. газови патрони на стойност 8.00 лв. и сумата от 120 лв. всичко на обща стойност 147.50 лева от владението на А.М.А., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

           Подсъдимия е извършил поредица от действия под контрола на съзнанието си, насочени към противоправното отнемане на движимите вещи собственост на св.А.М.А., като това отнемане е било извършено без съгласието на последния.          

Субект на престъплението е вменяемо, пълнолетно, осъждано  физическо лице.

Изпълнителното деяние е изпълнено, чрез действие и се изразява в отнемане на чужди движими вещи, от владението на другиго, без неговото съгласие с намерение да бъдат присвоени противозаконно.Накърнени са обществените отношения, чрез които се осигуряват неприкосновеността на собствеността на гражданите.

         От субективна страна деянието е  извършено от подсъдимия при форма на вината  пряк умисъл, като е съзнавал обществено опасният му характер, предвиждал е обществено опасните последици и е искал тяхното настъпване.  

        Причини за извършване на престъплението – незачитане на установения в страната правов  ред и стремеж към материално облагодетелстване по неправомерен начин.

Съдът, като взе предвид добросъвестното поведение на подсъдимия по време на ДП и в съдебно заседание, изразеното съжаление за извършеното, обстоятелството, че  не е създавал никакви проблеми по време на проверката, тежкото му материално положение намери, че престъплението е извършено при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и  при липса на отегчаващи отговорността обстоятелства определи на подсъдимия наказание  към минимума предвиден за това престъпление, а именно : ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание на осн. чл.58а от НК намали с 1/3 и му наложи наказание ДВЕ ГОДИНИ  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което, да започне при първоначален СТРОГ режим.

Определяйки вида и размера на наказанието, съдът счете, че ще бъдат постигнати целите на  генералната превенция визирана в НК, като наказание в такъв вид и  размер в конкретния случай,  ще изиграе най- добре  необходимия поправителен ефект по отношение на подсъдимия, а именно да го предупреди и превъзпита, а също ще въздейства предупредително и възпитателно на останалите членове на обществото. Намери, че наказанието наложено на подсъдимия следва да бъде изтърпяно ефективно в затвор при първоначален строг режим, предвид предходната съдимост на подсъдимия, от която се установяват неговите осъждания и факта, че същия е извършил настоящото деяние в условията на опасен рецидив.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК с присъдата си съдът ОСЪДИ подсъдимия Д.Г.Д. да заплати направените по делото разноски, в размер на 60.95 лв. (шестдесет лева и деветдесет и пет стотинки).

 

          По гореизложените съображения, съдът постанови присъдата си.                                  

                                                                                                                                                   СЪДИЯ: