П Р И С Ъ Д А

 

Номер……………                         Година 2019                              Град П.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Провадийският районен съд                                                                                І състав

 

На деветнадесети март                          Година две хиляди и деветнадесета

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. МИХАЙЛОВ

                                                              

 

Секретар: М. М.

като разгледа докладваното от председателя

НЧХД № 452 по описа за 2018 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.Н.М., ЕГН: **********, с адрес ***, българин, български гражданин, вдовец, неосъждан, с основно образование, пенсионер, за НЕВИНОВЕН в това, че на 20.08.2018 г., в гр. П., казал нещо унизително за честта и достойнството на Д.И.Л., ЕГН **********, в негово присъствие, а именно: „Вие сте мръсни хора. Вие сте гадни хора. Вие сте лоши хора. Вие не сте хора.“- престъпление по чл. 146, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 304 НПК го ОПРАВДАВА по така възведеното обвинение.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.Н.М., ЕГН: **********, с адрес ***, българин, български гражданин, вдовец, неосъждан, с основно образование, пенсионер, за НЕВИНОВЕН в това, че на 20.08.2018 г. в гр. П., е разгласил позорно обстоятелство за Д.И.Л., ЕГН **********, а именно: „Вижте Л. какво е написал и как ме е очернил.“- престъпление по чл. 147, ал. 1, от НК, поради което и на основание чл. 304 НПК го ОПРАВДАВА по така възведеното обвинение.

 

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от частния тъжител Д.И.Л., ЕГН: ********** срещу подсъдимия М.Н.М., ЕГН: **********, граждански иск за сумата в размер на 2 000 лева (две хиляди лева) представляваща причинени с деянието неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на деянието – 20.08.2018 г. до окончателното изплащане на сумата, за престъплението по чл. 146, ал. 1 НК, като неоснователен и недоказан.

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от частния тъжител Д.И.Л., ЕГН: ********** срещу подсъдимия М.Н.М., ЕГН: **********, граждански иск за сумата в размер на 2 000 лева (две хиляди лева) представляваща причинени с деянието неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на деянието – 20.08.2018 г. до окончателното изплащане на сумата, за престъплението по чл. 147, ал. 1 НК, като неоснователен и недоказан.

 

ОСЪЖДА частния тъжител Д.И.Л., ЕГН: **********  да заплати на подсъдимия М.Н.М., ЕГН: **********, сумата в размер на 400 лева (четиристотин лева), представляваща направените от него съдебни разноски за адвокатско възнаграждение.

 

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване пред Варненски окръжен съд в петнадесет  дневен срок от днес.

 

 

 

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: