Р Е Ш Е Н И Е

 

           /13.05.2019г., гр. Провадия

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Провадийският районен съд         II състав

На седемнадесети април              две хиляди и деветнадесета година

В открито съдебно заседание в състав:

 

 

Районен съдия:  Елена Стоилова

при секретар И.В.

Като разгледа докладваното от съдията Е.Стоилова

гражданско дело № 376  по описа за 2018г.

И за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба от „ЛЕВ ИНС” АД, ЕИК 121130788, представлявано от Мария Масларова и Павел Димитров - изп. директори срещу Д.Ю.Я., ЕГН **********,***, в качеството й на законен наследник на починалия длъжник М.В.К..

В исковата молба се заявява, че със заповед за изпълнение, издадена по ч.гр.д. № 1464/2017 год. по описа на Районен съд - гр. Провадия, длъжникът Д.Ю.Я. в качеството й на законен наследник на починалия длъжник М.В.К. била осъдена да заплати на „ЛЕВ ИНС” АД сумата в размер на 16 740.00 лв. (шестнадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева), представляваща изплатено застрахователно обезщетение за настъпили неимуществени вреди на Д. Р. Д. по сключен договор за застраховка „Гражданска отговорност“, застрахователна полица № 22112002299700 със срок на валидност от 09.10.2012 г. до 08.10.2013 г., в резултат на ПТП предизвикано от М.К. при управление на МПС след употреба на алкохол.

Твърди се, че за настъпилото пътнотранспортно произшествие бил съставен Констативен протокол за ПТП с пострадали лица № 504 и peг. № 4961/28.02.2013 г., образувано е досъдебно производство № 56/13 по описа на сектор „Пътна полиция“, при ОД - МВР - Варна, прекратено с постановление № 899/2013 г. по описа на Окръжна прокуратура - Варна. Към датата на събитието отговорността на водача на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с per. № ***, М.В.К. била застрахована по застраховка “Гражданска отговорност” в ЗК „Лев Инс” АД, застрахователна полица № 22112002299700, със срок на валидност от 09.10.2012 г. до 08.10.2013 г.. В резултат на реализиране механизма на произшествието били настъпили неимуществени вреди на Д. Р. Д., изразяващи се в следното: съчетана травма - глава, крайници, изразяващи се в контузия на главата, сътресение на мозъка, счупване на лява ключица, надкондилно счупване на лявата раменна кост, счупване на лява подбедрица, разкъсно - контузна рана на главата, травматичен оток в лява челна област на главата, множество ожулвания на тялото.

Моли се, да се приеме за установено, че Д.Ю.Я. ЕГН ********** в качеството й на законен наследник на починалия длъжник М.В.К. дължи на ищеца сумата от 16 740 лева (шестнадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева), представляваща изплатено застрахователно обезщетение за претърпените неимуществени вреди.

 В срока по чл. 131 от ГПК не е депозиран отговор от ответника.

В съдебно заседание ищцецът чрез процесуалния си представител поддържа предявения иск и моли да бъде уважен, ответникът чрез процесуалния си представител моли да бъде отхвърлен иска като неоснователен.  

Съдът, след като прецени събраните в процеса доказателства, поотделно и в съвкупност, прие за установено от фактическа страна, следното:

От събраните по делото ДП № 56/2013 г.: Платено нареждане за сумата от 16740 лева на Д. Р. Д.; Споразумение от 14.08.2013 г.; Доклад по щета № 0000-1000-63-13-7225/30.05.2013 г.; Протокол от заседание на застрахователно-експертна комисия към ЗК“Лев инс“ АД по щета № 0000-1000-63-13-7225/30.05.2013 г.; Становище на лекаря съветник към застрахователна полица № 2801-9-215/22112002299700; Писмо с изх. № 4075/01.08.2013 г.; Писмо с вх. № L 1336/30.05.2013г.; Констативен протокол за ПТП с пострадали лица № 504; Писмо с вх. №  L885/30.05.2013 г.; Молба с вх. № L 1453/11.06.2013 г.; Епикриза на Д. Р. Д.; Постановление от 20.05.2013 г. на Окръжна прокуратура Варна;  Застрахователна полица № 22112002299700/08.10.2012 г. се установява, че е сключена застраховка гражданска отговорност на автомобилистите с полица No 22112002299700 със срок на действие от 09.10.2012г. до 08.10.2013г. за лек автомобил марка и модел „Фолксваген“ „Голф“ с рег.No В 0223 НС,  собственост на „Балкан Тур“ ЕООД.

На 27.02.2013г. при управление на горепосочения автомобил в гр.Варна по бул.“Ян Хуняди“ посока бул.“Владислав Варненчик“, В. М. К. – неправоспособен водач се блъска с него в тролеен стълб в резултат, на което причинява собствената си смърт и средна телесна повреда на спътничката си Д. Р. Д.. Образувано е ДП 56/2013г. по описа на с-р „ПП“ при ОД на МВР гр.Варна, в хода, на което е установено, че В. К. е управлявал лек автомобил марка и модел „Фолксваген“ „Голф“ с рег.No ***, на 27.02.2013г. със съдържание на алкохол в кръвта си 1.92 промила. ДП 56/2013г. по описа на с-р „ПП“ при ОД на МВР гр.Варна е прекратено на 20.05.2013г., поради смъртта на причинилия процесното ПТП- В. К..

Досъдебното производство е прекратено. Пострадалото от ПТП-то лице Д. Д. чрез процесуален представител на 30.05.2013г. е подала молба до ищеца за заплащане на застрахователно обезщетение за настъпилите вреди от процесното ПТП. Образувана е щета № 0000-1000-63-13-7225/30.05.2013г.. Постигнато е споразумение между застрахователя и процесуалния представител на Д. Д. за заплащане на обезщетение в размер на 16 740 лева за причинени неимуществени вреди, причинени от процесното ПТП – контузия на главата с разкъсно контузна рана, мозъчно сътресение, счупване на лявата ключица, счупване на лява раменна кост – над кондилно, счупване на лява подбедрица, множество охлузни рани по тялото. Отчетено е 10 % самоучастие на Д. Д. заради несложен предпазен колан по време на ПТП-то. Ищецът е изплатил обезщетението в размер на 16 740 лева на Д. Д. на 16.08.2013г..

От събраните по делото: удостоверение за наследници с изх. № 11/16.05.2018 г., удостоверение за отказ от наследство; удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличаване за лицето М.К. от Агенция по вписванията при РС Провадия; с удостоверение от Администрацията на сектор“ПП“ при ОД на МВР; Писмо с вх. № 755/05.02.2019 г. от НОИ ТД Варна в което уведомяват съда, се установява, че М.К. е починал на 27.02.2013г. и е оставил за свои наследници родителите си: ответницата Д.Я. и В. Й. К.. На 04.12.2018г. ответницата Д.Я. се е отказала от наследството оставено й от синът й М.К.. М.К. е нямал недвижими имоти и МПС-та, ответницата не е подавала заявление за отпускане на наследствена пенсия по отношение на починалия й син М.К..

От ч.гр.д. № 1464/2017 г. по описа на Районен съд Провадия се установява, че е подадено Заявление за издаване на заповед по чл.410 от ГПК от ищеца срещу ответника. По него е издадена заповед за изпълнение № 1029/02.11.2017г., според която ответника е следвало да заплати на ищеца сумата от 16 740 лева, представляваща изплатено застрахователно обезщетение по сключен договор за застраховка „Гражданска отоговорност“, застрахователна полица 22112002299700 със срок на валидност от 09.10.2012г. до 08.10.2013г. за настъпили неимуществени вреди на Д. Р. Д.; ведно със законната лихва върху тази сума от датата на депозиране на заявлението в съда 25.09.2017г. до окончателно погасяване на дълга; 384.80 лева, представляваща заплатени разноски, на осн. чл.78, ал.1 и 8 ГПК.  По заповедта е подадено възражение, като във връзка с дадените от съда указания и в едномесечния срок по чл. 415 ал.1 от ГПК е предявен настоящия иск.

От изготвената по делото САТЕ, която съдът кредитира като обективна и компетентно изготвена се установява, че механизма на настъпване на процесното ПТП е следният: на 27.02.2013г. около 4.00 часа. л.а. марка „Фолксваген Голф” peг. № ***, се е движил в гр. Варна по бул.”Янош Хунияди”, в посока към центъра на града. След спирка „Парк музей Вл. Варненчик”, водачът – М.К. загубва управлението на автомобила, поради алкохолно опиянение и липса на своевременна адекватна реакция, довела до излизане на МПС отдясно по платното за движение. Продължавайки движението си за съвсем кратко време с десни гуми извън платното, а с леви до бордюра, л.а. се блъска челно, с дясната си предна част в тролеен стълб №497 на посочения по горе булевард, означен в предходната АТЕ като ОР-2. Поради несъобразената висока скорост, последвалото първо излизане от пътното платно, удар в метален тролеен стълб, последва ротация на автомобила, по посока па часовниковата стрелка, съпроводена с повдигане задната част на автомобила нагоре, удар па главата в челното стъкло на автомобила с излитане на водача през челното паднало стъкло, качване на изцяло на деформирания автомобил на бордюра и същевременно изпадане на части от окомплектовката му-предна броня, челно стъкло, радиатор, двигател, предни колела и др. Пътуващите в автомобила са били без предпазни колани и излитат свободно през мястото на липсващото предно стъкло. При огледа на произшествието, трупа на водача - М.В.К. е установен на 11м. в тревното поле, след ОР2 а деформирания автомобил на 15м. на предни рогове без предни колела, двигател и други.

От травматичните увреждания описани в двете СМЕ при аутопсията на трупа, става ясно че починалия К. е получил несъвместима с живота му черепно мозъчна травма, със счупване на черепни кости, черепна основа и др. включително и следи от така наречената воланна травма. Пътувалата в автомобила Д. Д. ЕГН ********** получава средна телесна повреда - фрактура на лява ключица, надкондилно счупване на лява раменна кост и фрактура на лява подбедрица установени в МБАЛ”Св. Анна-Варна” АД.

Скоростта на процесния автомобил, в момента на удара е била над 120 км./ч., преди удара е била около 160-170 км./ч.. Липсват следи от спирачен път на автомобила.

Контактния удар при реализираното ПТП, се е осъществил в тролеен стълб №497, в гр. Варна, намиращ се на бул.”Янош Хунияди” в посока към центъра на града - след спирка „Парк музей Вл.Варненчик”, срещу жилищен блок №102.

Причините за настъпването на ПТП, се дължат на употреба на алкохол над допустимите норми, недопустимо висока скорост за движение в градски условия и липса на адекватна своевременна реакция, довела до излизане на автомобила по време на движение с дясната си част извън пътя и удар в метален тролеен стълб на бул.”Вл. Варненчик” на посоченото по горе място в гр. Варна.

От изготвената по делото СМЕ, която съдът кредитира като обективна и компетентно изготвена се установява, че на 27.02.2013 год. в резултат на ПТП като пътник в лек автомобил Д. Р. Д. е получила контузия на главата, мозъчно сътресение, счупване на лявата ключица, счупване на лявата раменна кост, счупване на костите на лявата подбедрица, разкъсно-контузна рана и травматичен оток в областта на главата, ожулвания в областта на тялото.

Описаните травматични увреждания са резултат на удари с или върху твърди, тъпи предмети, респективно детайли от купето на лек автомобил. В този смисъл описаните травматични увреждания биха могли да бъдат получени по начин посочен в материалите по гражданското дело.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Предявен е установителен иск с правно основание чл.422, ал.1, вр. с чл.415, ал.1 ГПК за вземане с правно основание чл.274, ал.1, т.1 КЗ (отм.) да бъде прието за установено в отношенията между страните, че ответникът дължи на ищеца сумите описани в издадената Заповед по ч.гр.д. 1464/2017 г. на ПРС.

Ищецът носи доказателствената тежест да докаже, че за управлявания от М.К. на 27.02.2013г. автомобил е била сключена застраховка “Гражданска отговорност”, че ответницата е наследница на М.К., че на 27.02.2013г. е настъпило ПТП по вина на К. след употреба на алкохол, количеството алкохол в кръвта му, механизма на ПТП, уврежданията на Д. Д. в резултат на ПТП-то, изплатеното обезщетение на Д. Д..

Ответникът следва да установи положителните факти, на които се позовава – липсата на застрахователен договор за процесното МПС, направения отказ от наследство.

Искът е допустим, доколкото е предявен по реда на чл. 415 от ГПК от заявителя срещу длъжника в преклузивния едномесечен срок от уведомяването му за подаденото възражение.

От представените по делото доказателства се установи, че е сключен договор за застраховка гражданска отговорност на автомобилистите с полица No 22112002299700 със срок на действие от 09.10.2012г. до 08.10.2013г. за лек автомобил марка и модел „Фолксваген“ „Голф“ с рег.No В 0223 НС,  собственост на „Балкан Тур“ ЕООД, който е участник в проценсото ПТП на 27.02.2013г.. Въпреки липсата на подписи на страните на копието от договора предвид останалите документи, в които е отразен съществуването на такъв застрахователен договор – констативния протокол за ПТП, всички документи по застрахователната щета и от справка в регистъра на сключените застраховки „ГО“ воден от Гаранционния фонд се установява факта на съществуване на валидно застрахователно провоотношение по застраховка ГО на автомобилистите за процесното МПС. Обстоятелството, че автомобилът по време на настъпване на ПТО-то е управляван от водач, който не е негов собственик и не е сключил договора за застраховката „ГО“ е ирелевантно, тъй като от значение е наличието на застраховка „ГО“ за процесния автомобил.

От сключеното между ищеца и представител на пострадалата в ПТП-то Д. Д. споразумение и вносната бележка се установява, че ищецът е заплатил на пострадалата Д. на 16.08.2013г. -  16 740 лева, за неимуществени вреди от причинените й увреждания в резултат на ПТП-то – контузия на главата с разкъсно контузна рана, мозъчно сътресение, счупване на лявата ключица, счупване на лява раменна кост – над кондилно, счупване на лява подбедрица, множество охлузни рани по тялото. Горепосочените увреждания видно от СМЕ са резултат от процесното ПТП. Отчетено е и самоучастие на пострадалата в размер на 10 % от неслагането на предпазния колан по време на ПТП-то.

От изготвената по делото САТЕ, кредитирана от съда и от материалите по ДП 56/2013г. по описа на с-р „ПП“ при ОД на МВР гр.Варна се установи, че починалия в резултат на ПТП-то на 27.02.2013г. – М.К. е причинил ПТП-то като е управлявал лек автомобил марка и модел „Фолксваген“ „Голф“ с рег.No *** в гр.Варна след употреба на алкохол – 1.92 промила в кръвта с несъобразена скорост – над 120 км./ч. при удара и около 160 – 170 км./ч. преди удара в тролейния стълб.

На основание чл.267, ал.1, т.1 от КЗ (отм.) ищецът е заплатил на пострадалата от процесното ПТП Д. Д. обезщетение за претърпениете от нея неимуществени вреди на 16.08.2013г. в размер на  16 740 лева. На основание чл.274, ал.1, т.1 КЗ (отм.) застрахователят има право да търси от застрахования виновен водач – в случая от М.К. заплатеното от застрахователя обезщетение на Д. Д., тъй като М.К. е управлявал МПС-то, с което е причинено ПТП с концентрация на алкохол в кръвта си над позволеното, а именно – 1.92 промила. Тъй като М.К. е починал, регресното право е предявено срещу наследника на К. майка му Д.Я.. На основание чл.6 от ЗН в случай, че наследодателят не е оставил низходящи наследяват по равно родителите му или онзи от тях, който е жив. В случая се установи, че К. е оставил за свои наследници двамата си родители - Д.Я. и В. Й. К., които са наследници на по ½ част от оставеното от него наследство, в което се включва и задълженията или бъдещи такива на наследодателя. От направения отказ от наследство от ответницата се установи, че тя се е отказала от наследството оставено от сина й М.К. и че преди направения отказ не е приела наследството, поради което отказа поражда своето действие. Поради направения отказ от наследството оставено от М.К. ответницата не носи отговорност за задълженията включени в това наследство в случая за дължимото регресно обезщетение, поради което предявеният иск се явява неоснователен и следва да бъде отхвърлен. Издадената заповед по чл.410 ГПК въз основа, на която е образувано производството не следва да бъде обезсилена предвид т.13 от ТР No4/2013г. на ОСГТК на ВКС.

Ищецът е претендирал разноски, но такива не му се дължат предвид изхода на делото. Особеният представител на ответницата, назначен на основание чл.23, ал.2 вр.21, т.3 от ЗПП на разноски на НБПП е поскал осъждане на ищеца да заплати на НБПП нейното възнаграждение. Предвид изхода на делото и на основание чл.78, ал.7 от ГПК ищецът следва да се осъди да заплати на НБПП възнаграждението заплатено от тях на адв.К.И., но това следва да стане след определяне и заплащане на възнаграждението, за което НБПП следва да изпрати необходимите документи и искане до РС Провадия.

 

 

 

 

Воден от гореизложеното Провадийският районен съдът

 

 

 

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявения на основание чл.422 вр. с чл.415 ГПК иск от „ЛЕВ ИНС” АД, ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Черни връх“, No 51 Д срещу Д.Ю.Я., ЕГН **********,***, в качеството й на законен наследник на починалия длъжник М.В.К. за приемане на установено, че ответницата дължи на ищеца 16 740 лева, представляваща изплатено застрахователно обезщетение по сключен договор за застраховка „Гражданска отоговорност“, застрахователна полица 22112002299700 със срок на валидност от 09.10.2012г. до 08.10.2013г. за настъпили неимуществени вреди на Д. Р. Д.; ведно със законната лихва върху тази сума от датата на депозиране на заявлението в съда 25.09.2017г. до окончателно погасяване на дълга.

 

Решението може да се обжалва пред Варненски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………