М    О    Т    И    В    И

 

 

към решението по НАХД № 530 по описа за 2061 г. на Провадийски районен съд - пети състав.

            По отношение на обвиняемия Н.Т.Т., ЕГН: **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, Провадийската районна прокуратура е внесено постановление по реда на чл. 375 от НПК за извършено от същия деяние по чл. 345, пр.1 от НК, затова, че на18.12.2014 г. в гр. ***, област Варна, е управлявал моторно превозно средство (МПС) – лек автомобил марка „Опел Тигра“ с рег. № ***, с рама № WOL000075T4302262, като си служил с контролни знаци издадени за друго МПС – два броя табели с регистрационен номер ***, издадени за друго МПС – лек автомобил марка „Опел Тигра“с рама № WOLOSAF07W4130417, собственост на Н.Т.Т..

 

         Предлага се обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност, на осн. чл. 78А от НК.

В съдебно заседание за ПРП не се явява представител.

Обвиняемият редовно призован  се  явява в съдебно заседание, явява се, като съжалява за извършеното, признава вината си и моли за налагане на по-малка глоба.

Неговият процесуален представител също моли за налагане на глоба в минимален размер.

Преценявайки доказателствата по делото, съдът приема за установено следното:

Обв. Н.Т.Т. притежавал л.а.“Опел Тигра“ с рег.№*** и номер на рама WOLOSAF07W4130417, тъмносин на цвят. През 2013г. след претърпяно ПТП, автомобилът не подлежал на ремонт. Обв.Т. не го снел от регистрация. След пътнотранспортното произшествие обв.Т. закупил друг автомобил, марка „Опел Тигра“, син на цвят, с номер на рама WOL000075T4302262. Същият не регистрирал в КАТ-Варна. Пребоядисал новозакупеният автомобил в тъмносин цвят. След това свалил от л.а.“Опел Тигра“ с номер на рама WOLOSAF07W4130417 регистрационните табели *** и ги поставил на л.а.“Опел Тигра“, с номер на рама WOL000075T4302262.

На 17.12.2014г. вечерта обв.Т. и приятелката му, св.Д.С. Д. отишли на новогодишен банкет в заведение в центъра на гр.*** с лек автомобил марка „Опел Тигра“, с неустановен в хода на разследването регистрационен номер. Обвиняемият паркирал автомобила на паркинга пред сградата на РС-***. Непосредствено след полунощ на 18.10.2016г. двамата излезли от заведението и решили да се приберат с лекия автомобил. Обв.Т. седнал на шофьорското място, а св.Д. останала навън, за да го упътва при извършване на маневрата за излизане от паркинга. При извършване на маневра за заден ход, обвиняемият по непредпазливост ударил лявата част на задната броня на автомобила във входната врата на РС-***, която се деформирала, а стъклата й се строшили. След случилото се двамата се изплашили и се прибрали.

На 18.12.2014г. в РУ-*** било получено съобщение за задействан СОТ на РС-***. Установено било, че вратата на съда е била повредена при маневра на лек автомобил, който не е останал на местопроизшествието. При проведени ОИМ било установено, че автомобилът е марка „Опел Тигра“ с рег.№***, собственост на Н.Т. ***. същият бил призован в РУ-***, където отишъл с л.а.“Опел Тигра“ с рег.№***, който паркирал на служебния паркинг на РУ-***. Следен извършване на необходимите справки било установено, че автомобилът не е регистриран в КАТ-Варна.

Видно от докладна записка на служител на РУ-***, около 00,00 часа на 18.12.2016г. бил получен сигнал от ОДЧ на „Охрана на съдебната власт“-Варна за задействала се СОТ в РС-***. На място полицейските служители установили, че входната врата на съда е взломена чрез натиск вследствие на причинено ПТП. След преглеждане на записа на видеокамерите се установило, че повреждането е причинено от маневриращ автомобил, тъмен на цвят с две врати. Поради влоошени метеорологични условия / мъгла/ и недобро качество на заснемане, марката, модела и регистрационния номер на автомобила не били установени.

Видно от протокол за оглед на местопроизшествие от 18.12.014г., обект на огледа е л.а.“Опел Тигра“ с поставени регистрационни табели ***. Под предния капак върху планка се намира изписан номер WOL000075T4302262.

Видно от заключението на трасологичната експертиза: при извършения оглед на лек автомобил „Опел Тигра“ се установява следното: След отваряне на дясната врата, върху десния праг на автомобила, след премахване на мокета на пода се установява, че върху прага има парче ламарина в син цвят с набит фабричен номер на рама: WOLOSAF07W4130417. При огледа на останалата повърхност от пода се вижда, че цветът му е сив. Размерите на ламарината са приблизително 39/31 см. и по форма то съвпада с формата на прага / защото е изрязано от друг идентичен автомобил./ след отделянето на присаденото парче метал, под него се установява наличие на друг номер на рама, а именно : WOL000075T4302262, по който н се установяват следи от механично въздействие. След отваряне на предния капак на двигателния отсек, върху предната греда се намери монтирана типова табелка с изписан идентичен номер на рама, а именно: WOL000075T4302262. От изложеното се прави заключението, че върху участъка от десния праг на автомобила е монтирано идентично парче метал с набит номер на рама от друг автомобил. Двете регистрационни табели с надпис *** са истински и са издадени от надлежен орган.

         Субект на престъплението е вменяемо, пълнолетно физическо лице.

Изпълнителното деяние се изразява в управление на МПС, като с служи с контролни знаци- два броя табели с регистрационен номер № ***, издадени за друго моторно превозно средство.

Накърнени са  обществените отношения, чрез които се осигуряват условия за безопасно използване на транспортните средства.

            От субективна страна деянието е извършено умишлено.

Като смекчаващи наказателната  отговорност обстоятелства съдът приема направените самопризнания от обвиняемия на досъдебното производство, изразеното съжаление за извършеното, тежко материално и семейно положение.Отегчаващи вината обстоятелства не бяха констатирани.

         Причините за извършване на деянието са незачитане на установения в страната правов ред и в частност правилата по ЗДвП.

           Съдът след като съобрази обществената опасност на деянието и тези на дееца, прецени, че са налице предпоставките за приложение на чл.78А, ал.5 от НК.

Разпоредбата на чл.78а НК действала към момента на извършване на деянието предвижда наказание глоба в размер от 1000 до 5 000 лева. Същата следва да се определи в границите, установени в чл. 78а, ал.1 във връзка с чл.345 от НК, а именно от 1000,00 лева.

С оглед на гореизложеното съдът счете, че обвиняемия следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено наказание ``ГЛОБА``.  Като взе предвид семейното и имущественото му положение, съдът определи размера на глобата на 1000,00 /хиляда/лева.

         Съдът прецени, че наказание в този размер би се оказало достатъчно за постигане на целите на чл. 36 ал.1 от НК, с оглед сравнително не високата обществена опасност  на обвиняемия и на извършеното деяние.

         На основание чл. 189, ал. 3 от НПК съдът осъди обвиняемия Н.Т.Т. да заплати направените по делото разноски, в размер на 75.50 лева (седемдесет и пет лева и 50 ст.) в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Варна.

Веществените доказателства по делото – два броя български регистрационни табели с рег. № *** и планка с набит номер на рама с широчина 17.5 см., иззети при оглед на местопроизшествие от 18.12.2014 г. по ДП № 534/2014 г. по описа на РУ ***, да се изпратят на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Варна, след влизане на решението в сила.

         По гореизложените съображения, съдът постанови решението си.     

                                                  

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: