Мотиви по НОХД №200/2016г. по описа на Провадийски районен съд

 

 

Провадийска районна прокуратура е повдигнала обвинение срещу С.Ф.Р., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, турчин, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН: ********** затова, че на 05.11.2015 г., в гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка *** 316 с рег. ***, без свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 14-0460-000950/16.10.2014 г. на Началника на Пето РУ – Варна, в сила от 06.01.2015 г.; НП № 14-0442-001633/12.12.2014 г. на Началника на Четвърто РУ – Варна, в сила от 31.12.2014 г.; НП № 14-0324-000894/12.12.2014 г. на Началника на РУ Провадия, в сила от 29.01.2015 г.; НП № 15-0442-000157/01.06.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 22.06.2015 г.; НП № 15-0442000317/10.07.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 10.08.2015 г.; НП № 15-0442-000657/12.09.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 30.10.2015 г.; НП № 15-0442-000731/05.10.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 30.10.2015 г. и НП № 15-0442-000767/06.10.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 30.10.2015 г.-престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

Подсъдимият редовно призован, се явява и моли да бъде даден ход на делото.

Същият се признава за виновен и изразява желание делото да се движи по реда на глава ХХVІІ от НПК-съкратено съдебно следствие в производството пред първа инстанция.

Защитника на подсъдимия пледира за определяне на минимално наказание.

         В съдебно заседание представителят на ПРП поддържа обвинението така, както е отразено в обвинителния акт.Моли съдът наказанието да бъде определено при условията на чл.58а, ал.1 от НК, като пледира за определяне на минимално наказание, което на основание чл.58а от НК да бъде намалено с една трета и същото да бъде изтърпяно в затвор при първоначален строг режим. Наред с това моли за прилагане на разпоредбата на чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на присъдите, за които са налице условия за това, както и прилагане на разпоредбата на чл.24 от НК, предвид наличието на множество подобни осъждания.

 

         След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

 

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

 

 

Подсъдимият С.Ф.Р. ***. същият бил неправоспособен водач на МПС.

Въпреки последното обстоятелство, на 05.11.2015г. подс.С. Ф. Р. управлявал МПС- лек автомобил марка ***. Движейки се с описания лек автомобил по ул.“***“ до ж.п. гарата в гр.Дългопол, обл.Варна, около 06,00 часа на посочената дата, той бил спрян за проверка от служители на РУ-Провадия на МВР-Варна-свидетелите Р. К. З. и Д. С. Д.. При проверката на водача С.Р. и след надлежна справка в ОДЧ било установено, че същият не притежава СУМПС, а управляваният от него лек автомобил е спрян от движение по административен ред на 11.09.2009г. За констатираните нарушения на С.Ф.Р. бил съставен АУАН №358504/05.11.2015г. за нарушение на чл.15 и чл.5, ал.3, т.2 от ЗДвП.

Видно от НП № 14-0460-000950/16.10.2014 г. на Началника на Пето РУ – Варна, в сила от 06.01.2015 г.; НП № 14-0442-001633/12.12.2014 г. на Началника на Четвърто РУ – Варна, в сила от 31.12.2014 г.; НП № 14-0324-000894/12.12.2014 г. на Началника на РУ Провадия, в сила от 29.01.2015 г.; НП № 15-0442-000157/01.06.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 22.06.2015 г.; НП № 15-0442000317/10.07.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 10.08.2015 г.; НП № 15-0442-000657/12.09.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 30.10.2015 г.; НП № 15-0442-000731/05.10.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 30.10.2015 г. и НП № 15-0442-000767/06.10.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 30.10.2015 г., подсъдимият е бил наказван по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство. Настоящото деяние се явявало извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред.

 

 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

Изложените фактически положения съдът приема за установени въз основа на събраните по делото доказателства – обясненията на подсъдимия дадени в хода на досъдебното производство и съдебното следствие, показания на свидетели, АУАН №358504/05.11.2015г. и НП № 14-0460-000950/16.10.2014 г. на Началника на Пето РУ – Варна, в сила от 06.01.2015 г.; НП № 14-0442-001633/12.12.2014 г. на Началника на Четвърто РУ – Варна, в сила от 31.12.2014 г.; НП № 14-0324-000894/12.12.2014 г. на Началника на РУ Провадия, в сила от 29.01.2015 г.; НП № 15-0442-000157/01.06.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 22.06.2015 г.; НП № 15-0442000317/10.07.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 10.08.2015 г.; НП № 15-0442-000657/12.09.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 30.10.2015 г.; НП № 15-0442-000731/05.10.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 30.10.2015 г. и НП № 15-0442-000767/06.10.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 30.10.2015 г., справка за наложени наказания по ЗДвП и неговото свидетелство за съдимост.

         Съдът кредитира дадените от подсъдимия показания в хода на досъдебното производство.

         Съдът кредитира изцяло всички събрани и приложени по делото доказателства, както и доказателствата събрани в хода на досъдебното производство и преценя, че заедно с обясненията на подсъдимия са взаимно допълващи се, правдиви и следва да бъдат изцяло кредитирани.

        

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА

 

 

Авторството на деянието, съдът намери за доказано съпоставяйки самопризнанията на подсъдимия с другите доказателства по делото–основно показанията на свидетелите, АУАН №358504/05.11.2015г. и НП № 14-0460-000950/16.10.2014 г. на Началника на Пето РУ – Варна, в сила от 06.01.2015 г.; НП № 14-0442-001633/12.12.2014 г. на Началника на Четвърто РУ – Варна, в сила от 31.12.2014 г.; НП № 14-0324-000894/12.12.2014 г. на Началника на РУ Провадия, в сила от 29.01.2015 г.; НП № 15-0442-000157/01.06.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 22.06.2015 г.; НП № 15-0442000317/10.07.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 10.08.2015 г.; НП № 15-0442-000657/12.09.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 30.10.2015 г.; НП № 15-0442-000731/05.10.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 30.10.2015 г. и НП № 15-0442-000767/06.10.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 30.10.2015 г., справка за наложени наказания по ЗДвП и неговото свидетелство за съдимост.

         От обективна страна подс. С.Ф.Р. управлявал моторно превозно средство – управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка БМВ 316 с рег. № В 0449 КН, без свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №14-0460-000950/16.10.2014 г. на Началника на Пето РУ – Варна, в сила от 06.01.2015 г.; НП № 14-0442-001633/12.12.2014 г. на Началника на Четвърто РУ – Варна, в сила от 31.12.2014 г.; НП № 14-0324-000894/12.12.2014 г. на Началника на РУ Провадия, в сила от 29.01.2015 г.; НП № 15-0442-000157/01.06.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 22.06.2015 г.; НП № 15-0442000317/10.07.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 10.08.2015 г.; НП № 15-0442-000657/12.09.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 30.10.2015 г.; НП № 15-0442-000731/05.10.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 30.10.2015 г. и НП № 15-0442-000767/06.10.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 30.10.2015 г.

         От субективна страна деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл от страна и на подсъдимия. Същият е съзнавал обществено опасния характер на деянието си, предвиждал е настъпването на обществено опасните му последици и е целял те да настъпят. Съзнавал е, че управлява МПС, без свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №14-0460-000950/16.10.2014 г. на Началника на Пето РУ – Варна, в сила от 06.01.2015 г.; НП № 14-0442-001633/12.12.2014 г. на Началника на Четвърто РУ – Варна, в сила от 31.12.2014 г.; НП № 14-0324-000894/12.12.2014 г. на Началника на РУ Провадия, в сила от 29.01.2015 г.; НП № 15-0442-000157/01.06.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 22.06.2015 г.; НП № 15-0442000317/10.07.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 10.08.2015 г.; НП № 15-0442-000657/12.09.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 30.10.2015 г.; НП № 15-0442-000731/05.10.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 30.10.2015 г. и НП № 15-0442-000767/06.10.2015 г. на Началника на Четвърто РУ Варна, в сила от 30.10.2015 г.

         Причина за извършване на престъплението е проявеното ниско право съзнание, абсолютно пренебрежение към съществуващия законов ред и в частност ЗДвП.

 

 

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

 

 

Изхождайки от гореизложеното Провадийски районен съд намери подсъдимия С.Ф.Р. за виновен за извършено престъпление по смисъла на чл. 343в ал.2 от НК, като във връзка с чл.58а от НК му наложи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от една година, което на основание чл. 58А от НК намали с 1/3, а именно осем месеца лишаване от свобода, изпълнението на което, на основание чл. 61, т. 2, вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС да започне при първоначален строг режим и изтърпяно в затвор, както и Глоба в размер на 500 (петстотин) лева в полза на Държавата.

При определяне на наказанието съдът счете, като смекчаващи вината обстоятелства, направените самопризнания от страна на подсъдимия, оказаното съдействие в хода на досъдебното производство и съдебното следствие, доброто му процесуално поведение и затрудненото му финансово състояние  с оглед на данните, че същият е безработен, както и сравнително младата му възраст.Същият не изразява съжаление за стореното.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчете единствено наличието на предишни осъждания, болшинството от които са за същото престъпление.

Съдът отчита обществената опасност на деянието, като висока с оглед зачестилия брой на подобни престъпления.

Обществената опасност на дееца отчита, като висока с оглед наличието на множество подобни осъждания.

Предвид на това съдът счете, че следва наказанието да бъде определено при значителен превес на смекчаващите над отегчаващи вината обстоятелства.

С оглед на тези обстоятелства съдът определи и размера на наказанието, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от една годна, което на основание чл. 58А от НК намали с 1/3, а именно осем месеца лишаване от свобода, изпълнението на което, на основание чл. 61, т. 2, вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС да започне при първоначален строг режим и изтърпяно в затвор, както и Глоба в размер на 500 (петстотин) лева в полза на Държавата. По отношение на размера на глобата, съдът определи минималния с оглед тежкото семейно и имотно състояние на подсъдимия.

Предвид наличието на множество извършени престъпление по чл.343в, ал.2 от НК съдът счете, че са налице основания за приложение на разпоредбата на чл.24 от НК, като поради тази причина увеличи размера на наказанието с два месеца, което подсъдимият следва да изтърпи на основание чл. 61, т. 2, вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален строг режим в затвор. Видно е от справката за съдимост на подсъдимия, че от датата на извършване на настоящото деяние, същият има четири влезли в сила присъди за същото престъпление, като по три от тях деянието е извършено след 05.11.2015г.

Съдът счете, че са налице и основанията на чл.25, ал.1, вр. чл.23 , ал.1 от НК, поради което групира настоящото наказание с наложените наказания по споразумение по НОХД № 5667/2016 г. на РС-Варна, в сила на 22.11.2016 г. с наложено наказание лишаване от свобода за срок от девет месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор, по споразумение по НОХД № 3600/2016 г. на РС-Варна, в сила на 20.10.2016 г. с наложено наказание лишаване от свобода за срок от девет месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор, по споразумение по НОХД № 2770/2016 г. на РС-Варна, в сила на 13.06.2016 г. с наложено наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор и „глоба“ в размер на 500 (петстотин) лева в полза на Държавата, като определи подсъдимия да изтърпи едно общо най-тежко наказание, а именно лишаване от свобода за срок от девет месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор, както и „глоба“ в размер на 500 (петстотин) лева в полза на Държавата.

На основание чл. 23, ал. 3 НК към така определеното най-тежко наказание съдът присъедини изцяло и наказанието „глоба“ в размер на 500 (петстотин) лева в полза на Държавата по споразумение по НОХД № 2770/2016 г. на РС-Варна, в сила на 13.06.2016 г.

На основание чл. 25, ал. 2 НК приспадна досега изтърпяната част от определеното общо наказание лишаване от свобода.

         Съдът счете, че така определеното наказание, ще е достатъчно, подсъдимият да се поправи и превъзпита, като същото ще подейства предупредително по отношение на него и по този начин са изпълнени разпоредбите на чл.36 от НК.

         Воден от горните съображения Провадийски районен съд постанови съдебния си акт.

                           

                  

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :