П Р О Т О К О Л

 

Година 2017                                                   Град Провадия

 

Провадийският районен съд                        І състав

 

На двадесет и пети юли                               Година две хиляди и седемнадесета

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ

 

Секретар: Н. С.

Прокурор: Татяна Борисова

Сложи за разглеждане докладваното от председателя

НОХД № 283 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

ПРОВАДИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА, редовно призовани, се представляват от прокурор Татяна Борисова.

ПОДСЪДИМИЯТ Х.И.А., редовно призован, явява се лично и с адв. Д. И., АК Варна редовно упълномощена и приета от съда от днес..

 

Съдът запита страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМ: Да се даде ход на делото.

АДВ. И.:   Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не съществуват процесуални пречки по хода на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът пристъпи към снемане самоличността на явилите се лица:

ПОДСЪДИМИЯТ Х.И.А. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, основно образование, женен, работи като шофьор в АТЗ Девня, неосъждан, ЕГН: **********.

На основание чл. 272, ал. 4 НПК, вр. чл. 254  НПК председателят на състава провери срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на подсъдимия и констатира, че срока е спазен.

На основание чл. 274, ал. 1 НПК председателят на състава разясни на подсъдимия правото му на отвод.

Искания в тази насока не постъпват.

Нови искания по чл. 275 НПК не бяха направени.

ПРОКУРОР: Със защитата на подсъдимия сме постигнали споразумение по реда на чл. 384 от НПК, за прекратяване на наказателното производство, като му се определи наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, изпълнението на което, на основание чл. 66, ал. 1 НК бъде отложено с изпитателен срок от три години и глоба в размер на 300 лева в полза на Държавата, както и на осн. 343 г от НК да бъде лишен от правото да управлява МПС за срок от шест месеца, като се зачете за начало на наказанието датата на която му е отнето свидетелството за правоуправление 11.07.2017 г.

АДВ.И.: Моля, да одобрите споразумението ни с прокуратурата. Считам, че договореното не противоречи на закона и морала и следва да се одобри.

ПОДСЪДИМ: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно ще го подпиша.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и материалите по БП № 224 г. по описа на РУ - Провадия,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Да се впише в съдебния протокол следното съдържание на окончателно

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

I. СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:

-за обвинението  ТАТЯНА БОРИСОВА, прокурор при Районна Прокуратура Провадия,

- за защитата на подсъдимият Х.И.А.-***,

           - подсъдимият Х.И.А.;

И. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Наказателното производство по НОХД № 283/2017 г. по описа на PC Провадия, образувано от съда на 18.07.2017 г. по внесен на 18.07.2017 г. обвинителен акт по БП № 224/2017 г. по описа на РУ - Провадия, водено срещу Х.И.А.; за извършено престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК.

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Страните се съгласяват, че:

ПОДСЪДИМИЯТ Х.И.А. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, основно образование, женен, работи като шофьор в АТЗ Девня, неосъждан, ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 11.07.2017 г. в гр. Провадия, област Варна, по улица „Цар Освободител” до кръстовището с улица “Гроздьо Желев” в посока центъра на града управлява моторно превозно средство- лек автомобил марка „АУДИ А4 АВАНТ” с per. № В 2907ВХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.90 на хиляда, установено по надлежния ред - с Протокол за химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 904 от 12.07.2017г. на МБАЛ”Св.Анна- Варна” АД - гр.Варна - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

За извършеното престъпление по чл. 343б ал. 1, във вр. чл. 55, ал.1, т. 1 и ал. 2 от НК подсъдимия приема да му бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на основание чл. 66, ал. 1 НК да бъде отложено с изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на 300 (триста) лева в полза на Държавата.

На основание чл. 343г от НК, подсъдимия приема да бъде лишен от правото да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като се зачете за начало на наказанието датата на която му е отнето свидетелството за правоуправление 11.07.2017 г.

На основание чл. 189, ал. 3 НПК подсъдимия Х.И.А. приема да заплати направените по делото разноски, в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева ) в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Варна.

ПРОКУРОР:                                                      ЗАЩИТНИК:

Татяна Борисова                                      Адв. Д.И.

ПОДСЪДИМ: Съгласен съм със споразумението и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПОДСЪДИМ:

Х.И.А.

           

Съдът намира, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство по делото - прекратено, поради което и на основание чл. 384, ал. 1 и чл. 24, ал. 3 НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, при вписаните в настоящия съдебен протокол условия.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 283/2017 г. по описа на РС Провадия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протоколът написан в с. з., което приключи в 11.20 ч.

 

 

                                                                                            Председател:

                                                                                              Секретар: