П Р И С Ъ Д А

 

Номер……………                              Година 2017                                  Град Провадия

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Провадийският районен съд                                                                             І състав

 

На четвърти април                                            Година две хиляди и седемнадесета

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР М.

                                                                   

 

Секретар: Т.Т.

като разгледа докладваното от председателя

НЧХД № 426 по описа за 2015 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия З.М.З., ЕГН: **********, с адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работи като земеделски производител, за ВИНОВЕН  в това, че на 01.12.2015 г., в землището на гр. ***, обл. Варна, в съучастие като съизвършител с Н.М.З., умишлено причинил на И.Т.И., ЕГН: **********, лека телесна повреда изразяваща се в счупване в областта на режещия ръб на първи долен десен зъб, кръвонасядания по окосмената част на главата, лицето, левостранен субконюнктивален кръвоизлив, ожулвания по лицето, лявата раменна област, шията, пояса, кръвонасядания в областта на корема и дясната предмишница, обусловили временно разстройство на здравето, неопасно за живота, поради което и на основание чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 78А от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на  1000 (хиляда) лева.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.М.З., ЕГН: **********, с адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 01.12.2015 г., в землището на гр. ***, обл. Варна, в съучастие като съизвършител със З.М.З., умишлено причинил на И.Т.И., ЕГН: **********, лека телесна повреда изразяваща се в счупване в областта на режещия ръб на първи долен десен зъб, кръвонасядания по окосмената част на главата, лицето, левостранен субконюнктивален кръвоизлив, ожулвания по лицето, лявата раменна област, шията, пояса, кръвонасядания в областта на корема и дясната предмишница, обусловили временно разстройство на здравето, неопасно за живота, поради което и на основание чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 54, ал. 1 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, която да се изпълни чрез приложението на следните пробационни мерки:

На основание чл. 42 а, ал. 2, т. 1 от НК:

-                   Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца с явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2пъти седмично;

На основание чл. 42 а, ал. 2, т. 2 от НК:

-                   Задължителна периодични срещи с пробационния служител за срок от 6 месеца.

На основание чл. 42 а, ал. 2, т. 6 от НК:

- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа, за срок от 1 година;

 

ОСЪЖДА подсъдимите З.М.З., ЕГН: ********** и Н.М.З., ЕГН: **********, да заплатят солидарно на И.Т.И., ЕГН: **********, сумата в размер на 800 лева (осемстотин лева), представляваща причинени с деянието неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на деянието – 01.12.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОХВЪРЛЯ гражданския иск за горницата до 8 000 лв., като недоказан по размер.

ОСЪЖДА подсъдимите З.М.З., ЕГН: ********** и Н.М.З., ЕГН: **********, да заплатят държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на по 25.00  лева (двадесет и пет лева), в полза на Държавата, по сметка на РС Провадия.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване пред ВОС в петнадесет дневен срок от днес.

 

                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: