LogoRS.JPG (3375 bytes)                                                              RS-Sgrada.JPG (54649 bytes)

Начало Нагоре Препоръки Карта на сайта Търсене

Съдебен район
Начало Нагоре Контакти Банкови сметки Съдебен район Служители Конкурси

Съдебен район:

Община

Кметства

Провадия

гр.Провадия, с.Блъсково, Бозвелийско, Бързица, Венчан, Градинарово, Добрина, Житница, Златина, Китен, Комарево, Кривня, Манастир, Неново, Овчага, Петров дол, Равна, Славейково, Снежина, Староселец, Тутраканци, Храброво, Чайка, Черковна, Черноок,

Дългопол

гр.Дългопол, с.Аспарухово, Арковна, Боряна, Величково, Камен дял, Комунари, Красимир, Лопуша, Медовец, Партизани, Поляците, Рояк, Сава, Сладка вода, Цонево с Яворово

Ветрино

Ветрино, с.Белоградец, Габърница, Доброплодно, Млада гвардия, Момчилово, Невша, Неофит Рилски, Средно село, Ягнило

За повече информация:

Районен съд - Провадия
ул."Ал. Стамболийски" 23, гр. Провадия, ПК9200
Tel: +359 518 4 77 20
FAX: +359 518 4 77 24
Internet: rsprov@court-provadia.com

 

Начало ] Нагоре ]

Изпрати e-mail на  rsprov@court-provadia.com с въпроси и коментари за сайта.
Copyright © 2007 Районен съд - Провадия
Последно обновен: Април 09, 2009