Декларации на служителите по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Административен ръководител – Председател: Катя СавоваМагистрати:

незаета щатна бройка – съдия

Димитър Михайлов – съдия

Елена Стоилова – съдия

Анна Новакова – съдия изпълнител

Гергана Горанова – съдия по вписванията

Администрация:

Румен Вичев – Административен секретар

Пенка Маринова – Гл. счетоводител

Ивелина Параскевова – Ст. специалист – счетоводител

Теодора Тодорова – съд. секретар

Нели Странджева – съд. секретар

Ивелина Вълчева – съд. секретар

Мариана Ангелова – съд. секретар

Миглена Михалева – съд. деловодител

Илиана Велева – съд. секретар - СИС

Тодорка Великова – съд. деловодител

Галя Горанова – съд. деловодител

Жанета Ташева – съд. деловодител

Бисерка Петрова – съд. архивар

Ирина Златева – призовкар

Стоянка Александрова - призовкар 

Начало ] [ Нагоре ]

Изпрати e-mail на  rsprov@court-provadia.com с въпроси и коментари за сайта.
Copyright © 2007 Районен съд - Провадия
Последно обновен: 28.06.2017 г.