1. График на съдебните заседания.
  1. Тарифа N 1 за таксите в съдебната система.
  1. Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки, чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК.
  2. Вътрешни правила за организация на публикуване на съдебните актове на WEB страницата.
  3. Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
  4. Постановени актовете на съда /съгласно изискванията на чл.64 от ЗСВ/:
- 2018г.
- 2017г.
- 2016г.
- 2015г.


Начало ] [ Молби ] [ Годишен доклад ]

Изпрати e-mail на  rsprov@court-provadia.com с въпроси и коментари за сайта.
Copyright © 2007 Районен съд - Провадия
Последно обновен: 2.01.2018 г.