Адрес за кореспонденция:

гр. Провадия, ПК9200

ул."Ал. Стамболийски" 23

e-mail: rsprov@court-provadia.com

fax: +359 51 847724

Телефони за връзка:

Председател:  тел.: +359 51 847733, e-mail: rsprov@court-provadia.com

Приемен ден за граждани: всеки вторник от 10.00 до 12.00 ч.

Адм. секретар:  тел.: +359 51 847722, факс: 359 51 847724, e-mail: admsek@court-provadia.com

Гл. счетоводител: тел.: +359 51 847725, e-mail: glschet@court-provadia.com

Деловодство:    тел.: +359 51 847730, факс: +359 51 847734, e-mail: del@court-provadia.com

Бюро съдимост:    тел.: +359 51 847731, e-mail: bs@court-provadia.com

За повече информация:

Районен съд - Провадия
ул."Ал. Стамболийски" 23, гр. Провадия, ПК9200
Tel: +359 51 8477
22
FAX: +359 51 847724
Internet: rsprov@court-provadia.com

 

Начало ] [ Нагоре ]

Изпрати e-mail на  rsprov@court-provadia.com с въпроси и коментари за сайта.
Copyright © 2007 Районен съд - Провадия
Последно обновен: Август 26, 2009